,

Profilet e personave me çrregullime psikotike në Kosovë: Një analizë e shumëanshme (Studim)

Në një studim të fundit, studiuesit u përpoqën të identifikonin profile të dallueshme midis individëve të prekur nga çrregullime psikotike duke analizuar një kombinim të faktorëve demografikë dhe socio-ekonomikë. Studimi eksploroi gjithashtu ndikimin e mundshëm të këtyre profileve në simptomat negative, statusin shëndetësor dhe cilësinë e përgjithshme të jetës në mesin e këtyre pacientëve.

Studimi, i kryer në Kosovë, ka përfshirë një mostër prej 103 pacientësh nga Qendrat Komunitare të Shëndetit Mendor dhe objektet e banimit në komunitet. Kriteret specifike të përfshirjes u plotësuan nga secili pjesëmarrës, duke siguruar një grup të rëndësishëm klinik. Shumica e pjesëmarrësve ishin meshkuj (68%) dhe shfaqnin nivele të ndryshme arsimimi, ku arsimi fillor ishte më i përhapuri (49%).

Duke përdorur një qasje gjithëpërfshirëse, studiuesit mblodhën të dhëna demografike dhe socio-ekonomike përmes intervistave individuale. Ata gjithashtu administruan një grup pyetësorësh për të vlerësuar simptomat negative, shëndetin mendor dhe cilësinë e jetës. Një aspekt kyç i studimit përfshinte përdorimin e Analizës së Profilit Latent (LPA) për të identifikuar profile të dallueshme të pacientëve bazuar në atributet e tyre demografike dhe socio-ekonomike.

Gjashtë zgjidhje të klasave të ndryshme u testuan dhe modeli me 4 klasa u shfaq si më i përshtatshmi dhe informativ. Çdo klasë shfaqi karakteristika dhe atribute unike. Veçanërisht, anëtarësimi në klasë tregoi një ndikim të rëndësishëm në gjendjen shëndetësore, cilësinë e jetës dhe simptomat negative midis pjesëmarrësve.

Gjetjet treguan se anëtarësimi në klasë ndikoi në dimensione të ndryshme të gjendjes shëndetësore, duke përfshirë lëvizshmërinë dhe kujdesin për veten. Përveç kësaj, janë vërejtur dallime të rëndësishme në cilësinë e jetës midis klasave të identifikuara. Klasa me notën mesatare më të lartë të cilësisë së jetës ishte e dallueshme nga të tjerat, duke treguar një lidhje të mundshme midis profilit dhe cilësisë së jetës.

Klasa 1: Kjo klasë përfshinte pjesëmarrës të karakterizuar nga një moshë mesatare, një përqindje më e lartë e individëve meshkuj dhe një përqindje e dukshme e pjesëmarrësve të divorcuar. Gjithashtu, një pjesë e konsiderueshme e individëve të kësaj klase kishin arsimin fillor si nivelin më të lartë të kualifikimit. Veçanërisht, kjo klasë demonstroi një rezultat mesatar më të lartë të cilësisë së jetës, duke sugjeruar një mirëqenie psikosociale potencialisht më të favorshme.

Klasa 2: Pjesëmarrësit brenda kësaj klase ishin relativisht më të rritur, shpesh me një numër më të madh fëmijësh dhe bashkëjetuesish. Shumica e individëve të kësaj klase kishin kryer vetëm arsimin fillor. Edhe pse kjo klasë shfaqi një notë mesatare më të lartë të lëvizshmërisë, duke treguar funksion më të mirë fizik, dimensionet e tjera të gjendjes shëndetësore dhe cilësisë së jetës nuk shfaqën dallime domethënëse në krahasim me klasat e tjera.

Klasa 3: Pjesëmarrësit më të rinjë, të karakterizuar nga një numër më i ulët i fëmijëve dhe bashkëjetuesve, u gjetën kryesisht në këtë klasë. Një pjesë e konsiderueshme e individëve brenda kësaj klase ishin beqarë. Ndërsa vetë-kujdesi u ndikua paksa brenda kësaj klase, dimensionet e tjera të gjendjes shëndetësore dhe cilësisë së jetës mbetën relativisht të qëndrueshme me grupet e tjera.

Klasa 4: Kjo klasë përfaqësonte pacientë me një përqindje më të lartë individësh me arsim të nivelit universitar dhe një numër më të madh pjesëmarrësish të martuar. Karakteristikat e tyre demografike dhe socio-ekonomike ishin përgjithësisht të balancuara në të gjithë variablat. Pavarësisht se shfaqnin një rezultat mesatar të cilësisë së jetës më të ulët se Klasa 1, pjesëmarrësit e klasës 4 treguan rezultate dukshëm më të larta në shkallën e Motivimit dhe Kënaqësisë së Simptomave Negative, duke treguar një mirëqenie mendore potencialisht më të mirë në këtë aspekt specifik.

Për më tepër, studimi prezanton të gjetura intriguese për simptomat negative. Ndërsa kishte një efekt të rëndësishëm të anëtarësimit në klasë në dimensionin e shkallës së motivimit dhe kënaqësisë së simptomave negative, nuk u vu re asnjë efekt domethënës në Shprehjen e simptomave negative.

Ky studim kontribuon në një kuptim më të thellë të ndërveprimit kompleks midis faktorëve demografikë, simptomave dhe mirëqenies së përgjithshme brenda kontekstit të çrregullimeve psikotike.

Komente:

Leave a Comment

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë