Rreth Psikës

Psika

“Psika” është revista e parë psikologjike në Kosovë e cila ka për qëllim edukimin dhe informimin e komunitetit përmes përmirësimit të komunikimit dhe aplikimit të njohurive të psikologjisë dhe shkencave të tjera shëndetësore, arsimore dhe shoqërore.

Përveç shqyrtimit dhe trajtimit të mirëfilltë të evidencës shkencore, përderisa përpiqemi të mbledhim psikologë, akademikë dhe profesionistë të shëndetit mendor të cilët do të krijojnë dhe kontribuojnë në materialet tona, “Psika” do të ofrojë hapësira të sigurta dhe konstruktive brenda revistës, ku njerëzit do të mund të reflektojnë mbi përvojat e tyre personale dhe t’i ndajnë mesazhet e tyre me komunitetin.

Funksionaliteti i Psikës

Revista Psika, një pjesë integrale e Qendrës për Hulutmime Psiko-Sociale dhe Mjekësore (QHPSM), i kushtohet prodhimit mediatik të pavarur dhe cilësor të fokusuar në ndërgjegjësimin për shëndetin mendor në Kosovë.

Pavarësia dhe cilësia:

Psika është e përkushtuar të prodhojë përmbajtje pa ndikim të jashëm. Duke mbështetur standardet më të larta etike, ne sigurojmë që përmbajtja jonë të drejtohet nga një ndjenjë përgjegjësie ndaj lexuesve tanë dhe komunitetit të shëndetit mendor.

Iniciativa e drejtuar nga vullnetarët:

E nxitur kryesisht nga ekipi ynë i përkushtuar në QHPSM, Revista Psika funksionon me një qasje të drejtuar nga vullnetarët. Pavarësisht financimit të kufizuar të jashtëm, angazhimi ynë për të ofruar përmbajtje cilësore mbetet i palëkundur.

Mbështetja financiare dhe qëndrueshmëria:

Psika shmang mbështetjen nga partneritetet komprometuese. Në vend të kësaj, modeli ynë i qëndrueshëm i financimit, i mbështetur nga donatorë si OJQ-të, siguron ndikimin e vazhdueshëm të revistës.

Transparenca në financim:

Psika sigurohet që të gjitha financimet e pranuara të kontribuojnë drejtpërdrejt në përpjekjet tona përmbajtësore.