Shkruaj për psikën

PsikoBlogu

Rubrika “psikoBlogu” ka për qëllim të shërbejë si një mundësi shtesë për të gjithë ata që duan t’i ofrojnë pikëpamjet e tyre personale apo profesionale rreth çështjeve të ndryshme të shëndetit mendor apo psikologjisë në përgjithësi.

Duke synuar promovimin e shpresës, ne inkurajojmë autorët e interesuar që të shkruajnë në një ton pozitiv përgjatë shtjellimit të çështjeve me rëndësi. Gjithsesi, ne mirëpresim të gjitha llojet e shkrimeve përderisa ato nuk promovojnë vlera stigmatizuese, diskriminuese dhe përjashtuese.

Rrëfimi im

Përgjatë kësaj rubrike do të pranohen dhe publikohen rrëfime personale të dërguara nga ata që duan të shkruajnë rreth përvojave të tyre me shëndetin mendor, përfshirë përvojat me simptoma, diagnoza dhe shërbime të caktuara.

Përmes kësaj rubrike, ne do t’i prioritizojmë përvojat e jetuara të personave me gjendje të ndryshme shëndetësore dhe çdo lloj neurodiversiteti. Kjo rubrikë mirëpret edhe rrëfime nga perspektiva e profesionistëve shëndetësor, prindërve, kujdestarëve dhe edukatorëve.

PsikArt

Rubrika “psikArt” është një ekspozitë dixhitale përmes të cilës do të ndahen poezi, poema e shkrime artistike, këngë, shkrime komike dhe satirike, filma, piktura e ilustrime të ndryshme, shoqëruar me interpretime dhe përshkrime se si ato ndërlidhen me përvoja të ndryshme të rrugëtimit tonë personal dhe kolektiv me shëndetin mendor.

Për t’iu bashkuar kësaj rubrike, ju mund të dërgoni:
•Këngë që ju ndëgjoni e të cilat lidhen me përvojat tuaja të shëndetit mendor;
•Veprat tuaja të artit kreativ, përfshirë fotografi dhe vizatime, të cilat lidhen me përvojat tuaja të shëndetit mendor;
•Poema tuajat të cilat tregojnë për përvojat tuaja të shëndetit mendor; dhe
•Forma të tjera të artit kreativ apo shkrimit artistik.

Shkenca Sot

Përmes kësaj rubrike do të bëhet ndarja e të rejave të fundit shkencore nga fusha e psikologjisë. Shtjellimi i evidencës së fundit përkrah të gjeturave të tjera të periudhave të ndryshme kohore, të cilat përkrahin apo sfidojnë të gjeturat aktuale, duke theksuar mesazhet kryesore nga ato të gjetura, do të jetë një tjetër karakteristikë e kësaj rubrike.

Për të kontribuar në këtë rubrikë, ju mund t’i dërgoni shkrimet tuajat që shtjellojnë evidencë shkencore mbi temat të ndryshme të psikologjisë.

Për udhëzime të detajuara për krijim të shkrimeve dhe materialeve të tjera, klikoni këtu.