Shkruaj për psikën

PsikoBlogu

Kjo rubrikë synon të shërbejë si një platformë shtesë për të gjithë ata që dëshirojnë të kontribuojnë me njohuritë e tyre personale ose profesionale për çështje të ndryshme të shëndetit mendor ose psikologjik në përgjithësi. Në përpjekje të nxitjes së shpresës, ne inkurajojmë autorët e interesuar që t’i qasen diskutimit të çështjeve të rëndësishme me një ton pozitiv. Megjithatë, ne mirëpresim të gjitha format e shkrimit, për sa kohë që ato nuk miratojnë vlera stigmatizuese, diskriminuese dhe përjashtuese.

Artikujt e dërguar rekomandohen të jenë informues dhe të strukturuar brenda një game prej 500 deri në 1500 fjalë. Ju mund t’i dërgoni të gjitha shkrimet tuaja në [email protected] me subjektin “PsikoBlogu”.

Disa udhëzime të tjera të rëndësishme përfshijnë:

 1. Perspektiva juaj qëndron si burimi kryesor i blogut, por nëse parafrazoni, sigurohuni që të përfshini referencat përkatëse.
 2. Referencat e cituara në shkrimet tuaja duhet të jenë të besueshme dhe të nxjerra nga burime të besueshme.
 3. Artikujt që trajtojnë temën e vetëdëmtimit ose vetëvrasjes duhet të shmangin ofrimin e detajeve rreth metodave.
 4. Shkrimet nuk duhet të promovojnë seksizëm, racizëm, homofobi, transfobi ose gjuhë të urrejtjes.
 5. Artikujt që përfshijnë individë të tjerë duhet të respektojnë privatësinë e tyre.

Rrëfimi im

Brenda kësaj rubrike, ne ftojmë dhe ndajmë tregimet personale të paraqitura nga ata/ato që dëshirojnë të shkruajnë për përvojat e tyre me shëndetin mendor, duke përfshirë përvojat me simptoma, diagnoza dhe shërbime specifike shëndetësore. Nëpërmjet kësaj rubrike, ne synojmë t’i japim përparësi përvojave të jetuara të individëve që jetojnë me gjendje të ndryshme shëndetësore dhe të gjitha format e neurodiversitetit. Kjo platformë mirëpret gjithashtu histori nga këndvështrimi i profesionistëve të kujdesit shëndetësor, prindërve, kujdestarëve dhe edukatorëve.

Të gjitha kontributet tuaja mund të dërgohen në [email protected] me subjektin “Rrëfimi Im”.

Disa udhëzime të rëndësishme që duhen mbajtur parasysh:

 1. Shkrimi juaj nuk duhet të kalojë 1000 fjalë.
 2. Rrëfimet që përfshijnë individë të tjerë duhet të respektojnë privatësinë e tyre.
 3. Përvojat tuaja përbëjnë thelbin e shkrimit; megjithatë, nëse vendosni të parafrazoni, sigurohuni që të përfshini referenca të përshtatshme.
 4. Rrëfimet që prekin temën e vetëlëndimit ose vetëvrasjes duhet të distancohen nga ofrimi i detajeve rreth metodave.
 5. Përvoja e mëparshme me shkrim nuk është e nevojshme. Ne mirëpresim të gjitha stilet e shkrimit.

PsikArt

Rubrika “PsikArt” qëndron si një ekspozitë dixhitale përmes së cilës do të ndahen poezi, shkrime artistike, këngë, pjesë humoristike dhe satirike, filma, piktura të ndryshme dhe ilustrime. Këto do të shoqërohen me interpretime dhe përshkrime se si ato ndërlidhen me përvoja të ndryshme në udhëtimin tonë personal dhe kolektiv të shëndetit mendor.

Për të kontribuar në këtë seksion, ju mund të dërgoni:

 1. Këngë që rezonojnë me përvojat tuaja të shëndetit mendor.
 2. Veprat tuaja të artit, duke përfshirë fotografi dhe vizatime, që lidhen me udhëtimin tuaj të shëndetit mendor.
 3. Poezitë tuaja që rrëfejnë përvojat tuaja të shëndetit mendor.
 4. Forma të tjera të artit krijues ose shkrime artistike në info@revistapsika. com me titullin “PsikArt”. Në emailin tuaj, ju lutemi përfshini gjithashtu një përshkrim se si pjesa, kënga, shkrimi, filmi ose fotografia juaj lidhen me përvojat tuaja të shëndetit mendor.

*Shënim: Ju mund të zgjidhni nëse parashtresat në këtë seksion do të publikohen me emrin tuaj të plotë, një pseudonim ose plotësisht në mënyrë anonime.

Shkenca Sot

Në këtë rubrikë do të ndajmë zhvillimet më të fundit shkencore nga fusha e psikologjisë dhe shëndetit mendor. Elaborimi i gjetjeve të fundit duke i krahasuar ato me zbulimet nga periudha të ndryshme kohore që mbështesin ose sfidojnë gjetjet aktuale, dhe theksimi i mesazheve kryesore të nxjerra nga këto gjetje, do të jetë një veçori e veçantë e këtij seksioni. Për të kontribuar në këtë kolonë, ju mund t’i dërgoni shkrimet tuaja që thellojnë provat shkencore mbi tema të ndryshme psikologjike në adresën e emailit [email protected] me subjektin “Shkenca Sot”.

Disa udhëzime të rëndësishme për t’u marrë parasysh:

 1. Artikujt e dërguar rekomandohet të kenë një gjatësi që varion nga 500 deri në 1500 fjalë.
 2. Shkrimet tuaja duhet të përfshijnë referenca për studimet e diskutuara.
 3. Shkrimet nuk duhet të miratojnë vlera stigmatizuese, diskriminuese ose përjashtuese.
 4. Shkrimet nuk duhet të promovojnë seksizëm, racizëm, homofobi, transfobi ose gjuhë të urrejtjes.
 5. Artikujt që trajtojnë temën e vetëlëndimit dhe vetëvrasjes duhet të përmbahen nga dhënia e detajeve rreth metodave.