Shërbimet e Ndihmës

Shërbimi Profesional Regjional

 • Klinika e Psikiatrisë, Qendra Klinike Univerzitare e Kosovës [QKUK]. Adresa: Lagjia Spitalit, Telefono: +381 38 500 600

Departamentet Psikiatrike në kuadër të Spitaleve të Përgjithshme

 • Departamenti i Psikiatrisë në Gjilan. Adresa: Rr. “Hasan Prishtina”, Telefono: 0280 321 111
 • Departamenti i Psikiatrisë në Gjakovë. Adresa: Rr. “Dëshmorët e Lirisë”, Telefono: 0390 320 021
 • Departamenti i Psikiatrisë në Prizren. Adresa: Rr. “Shkronjat”, Telefono: +383 29 243 134
 • Departamenti i Psikiatrisë në Pejë. Adresa: Rr. “Nëna Terez”, Telefono: +383 44 504196

Qendrat e Shëndetit Mendor

 • Qendra e shëndetit mendor në Prishtinë. Adresa: Rr. “Pashko Vasa”, Telefono: 038 542 195 ose 038 542 199
 • Qendra e shëndetit mendor në Prizren. Adresa: Rr. “Xhevat Berisha”, Telefono: 029 623 760 ose 029 623 931
 • Qendra e shëndetit mendor në Mitrovicë. Adresa: Ilirid, Rr. “Bedri Hasanaj“, Telefono: 028 530 834 ose 028 532 502
 • Qendra e shëndetit mendor në Gjilan. Adresa: Rr. “Xhorxh Vashington”, Telefono: 0280 323 801 ose 0280 327 274 ose 0280 327 474
 • Qendra e shëndetit mendor në Pejë. Adresa: Rr. “Nëna Terezë”, Telefono: 039433-291
 • Qendra e shëndetit mendor në Gjakovë. Adresa: Rr. “Londra”, Telefono: 0390 322 456

Shërbimet Emergjente:

Shërbime të tjera pa pagesë:

 • Qendra Psiko-Sociale për Trauma Terapi, Diakonia Kosova. Telefono: 028 535 602
 • CEL Kosova – Shërbime Psikologjike dhe Ligjore Falas. Telefono: 049 701 499
 • Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve nga Tortura. Telefono: 038 223 457
 • Këshillim online për të rinjtë: nukjevet.net 
 • Shërbimet Psikologjike për të rinjtë: Fearless Minds Kosova, Tel. +38344430348
Shërbimet për Studentë