Potenciali dhe shqetësimet e inteligjencës artificiale në Psikologji (Përmbledhje)

Zara Abrams, në një artikull të botuar nga Shoqata Psikologjike Amerikane, eksploron rolin e chatbot-eve të inteligjencës artificiale (AI) në praktikën psikologjike. Artikulli thekson se si chatbot-et e AI mund të përmirësojnë aksesin dhe përballueshmërinë e terapisë, të përmirësojnë intervenimet dhe të automatizojnë detyrat administrative. Për më tepër, mjetet e AI mund të ndihmojnë në trajnimin e klinicistëve të rinj dhe të ofrojnë njohuri për inteligjencën njerëzore përmes inteligjencës sintetike dhe mësimit të makinerive.

Artikulli pranon shqetësimet që lidhen me sigurinë, etikën dhe barazinë e AI në psikologji. Abrams citon raste kur mjetet e inteligjencës artificiale të përdorura në kujdesin shëndetësor kanë diskriminuar individët në bazë të racës dhe aftësisë së kufizuar, si dhe rastet e chatbots mashtrues që përhapin dezinformata dhe përfshihen në sjellje të papërshtatshme. Këto çështje kanë çuar në thirrje për kujdes dhe një pauzë të përkohshme në hulumtimin e AI.

Psikologët shihen si të përshtatshëm për të adresuar këto shqetësime dhe për të kuptuar ndikimin e AI tek përdoruesit. Me ekspertizën e tyre në metodologjitë e kërkimit dhe trajtimin etik, psikologët mund të zbulojnë paragjykimet dhe të vënë në dyshim supozimet rreth teknologjive të reja. Ato janë të pajisura për të ndihmuar kompanitë për të kuptuar vlerat, motivet dhe frikën e grupeve të ndryshme të prekura nga AI, si dhe për të siguruar rekrutim rigoroz dhe gjithëpërfshirës të pjesëmarrësve. Artikulli thekson gjithashtu rëndësinë e psikologëve që studiojnë ndërveprimin njeri-makinë për të fituar njohuri se si njerëzit e perceptojnë AI dhe pasojat e saj të mundshme shoqërore.

Në mjedisin klinik, inovacionet e AI, të tilla si chatbot-et terapeutike si Wysa, shihen si mjete të vlefshme për të adresuar boshllëqet në shërbimet e shëndetit mendor dhe për të rritur qasshmërinë. Megjithatë, artikulli thekson shqetësimet në lidhje me pëlqimin e informuar, privatësinë e pacientit dhe vlefshmërinë klinike dhe sigurinë e terapisë së bazuar në AI. Mjetet e AI, të tilla si përpunimi i gjuhës natyrore, mund të rrisin efikasitetin e klinikës duke automatizuar detyra si marrja e shënimeve dhe analiza e simptomave. Megjithatë, ekspertët shprehin nevojën për më shumë informacion mbi trajtimin e të dhënave dhe shkallët e gabimeve për të siguruar përfshirjen dhe për të shmangur margjinalizimin e grupeve të caktuara.

Artikulli diskuton gjithashtu se si AI po transformon hulumtimin psikologjik duke ofruar burime të reja të dhënash dhe aftësi analitike. Psikologët tani mund të kombinojnë metodat tradicionale të kërkimit me monitorimin e sjelljeve të aktivizuara nga AI. Ky integrim lejon një kuptim më të mirë të dallimeve individuale dhe zhvillimin e ndërhyrjeve të personalizuara. AI gjithashtu premton në fushën e monitorimit pasiv për të identifikuar dhe parandaluar sjellje të tilla si vetëvrasja.

Për të siguruar integrimin e sigurt dhe efektiv të AI, artikulli thekson rëndësinë e bashkëpunimit midis psikologëve dhe shkencëtarëve kompjuterikë. Duke kapërcyer hendekun midis dy fushave, psikologët mund të kontribuojnë në përdorimin e AI me përgjegjësi dhe të kenë një ndikim transformues në fushën e psikologjisë.

Komente:

Leave a Comment

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë