Lëvizja e qeverisë së Ontarios për t’i dhënë përparësi edukimit të shëndetit mendor në shkolla (Lajm)

Shëndeti mendor është një komponent kritik i mirëqenies sonë të përgjithshme, megjithatë ai shpesh neglizhohet ose stigmatizohet.

Si i tillë, qeveria e Ontarios ka njoftuar planin e saj për të prezantuar një kurrikulë të re obligatore të fokusuar në shëndetin mendor për nxënësit e shkollave të mesme. Kjo nismë synon të rrisë ndërgjegjësimin dhe të kuptuarit për çështjet e shëndetit mendor, të promovojë zakone të shëndetshme dhe t’u sigurojë studentëve mjetet e nevojshme për të menaxhuar stresin, për të njohur shqetësimet dhe stigmën e shëndetit mendor dhe për të mësuar se si të marrin ndihmë.

Materialet e reja mësimore do të jenë të disponueshme në klasat e 7-ta dhe të 8-ta, ndërsa një shtesë e edukimit për shëndetin mendor do të bëhet në kurrikulën e karrierës së klasës së 10-të. Modulet e shkollës fillore do të përputhen me kurrikulën e shëndetit dhe edukimit fizik, duke ofruar një qasje gjithëpërfshirëse për edukimin e shëndetit mendor.

Burimet po zhvillohen në bashkëpunim me Spitalin për Fëmijët e Sëmurë në Toronto, për t’u siguruar që ato të jenë të bazuara në prova, relevante dhe efektive. Ndryshimet do të bëhen pjesë e klasëve të 7-ta dhe të 8-ta në shtator, ndërsa kurrikula e shkollës së mesme do të fillojnë në vjeshtën e vitit 2024.

Qeveria e Ontarios ka njoftuar gjithashtu një rritje historike të fondeve për shërbimet e shëndetit mendor në shkolla, duke arritur në 114 milionë dollarë për vitin fiskal 2023-2024.

Financimi do të ndahet për programe dhe shërbime të ndryshme, duke përfshirë:

  • 50.4 milionë dollarë për të ndihmuar bordet e shkollave të adresojnë nevojat dhe prioritetet lokale në lidhje me shëndetin mendor.
  • 26.5 milionë dollarë për të punësuar punonjës të përhershëm të shëndetit mendor në shkollat e mesme, duke siguruar që studentët të kenë qasje në mbështetje dhe burime kur është e nevojshme.
  • 10.8 milionë dollarë për drejtuesit e shëndetit mendor në bordet e shkollave, të cilët do të punojnë me partnerët e komunitetit për të ofruar shërbime të integruara të shëndetit mendor për studentët.
  • 6.5 milionë dollarë për Shëndetin Mendor në Shkollë në Ontario
  • 3.75 milionë dollarë për mbështetjen e shëndetit mendor për studentët e grupeve të margjinalizuara, duke njohur sfidat unike me të cilat mund të përballen.
  • 2 milionë dollarë për të rritur ndërgjegjësimin për prindërit dhe kujdestarët për shëndetin mendor të studentëve, duke ndihmuar në krijimin e një mjedisi mbështetës në shtëpi.
  • 2 milionë dollarë për të mbështetur nevojat në shtim e sipër të shëndetit mendor të studentëve, duke përfshirë iniciativat që promovojnë sjellje të shëndetshme dhe parandalojnë përdorimin e substancave dhe varësinë.

Komente:

Leave a Comment

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë