Një tjetër çështje e rëndësishme është nëse disa forma të psikoterapsië janë më efektive se të tjerat. A është terapia…