Hulumtim me mostër në Kosovë Vullnetarizmi ose puna vullnetare, konsiderohet si një aktivitet altruist kur një individ apo grup ofron shërbime jo për përfitime…