Termi stile të të nxënit përdoret për të shpjeguar dallimet individuale në mënyrën se si individët i qasen procesit të…