Agresioni dhe sjellja agresive janë ndonjëherë jashtë sferës etike të sportit dhe nganjëherë pjesë mjaft e madhe e sportit. Krejt…