Miliona njerëz në të gjithë botën preken nga çrregullimet mendore, gjë që mund të kërkojë vite të tëra të psikoterapisë….