Çmimet psikologjike janë përdorur nga marketet dhe kompanitë e ndryshme për të ndikuar në sjelljen e konsumatorëve dhe blerjen që ata do të bëjnë, shumë kohë më parë. Tani është bërë një praktikë pothuajse në të gjitha bizneset. Çmimi psikologjik është praktika e strukturimit dhe paraqitjes së çmimeve për të ndikuar në emocionet e konsumatorëve dhe në procesin e vendimarrjes për atë produkt.

Çmimi është më shumë se lojë me numra, mbi të gjitha është lojë me perceptimin tonë. Kontributi kryesor i psikologjisë në vendimet e çmimeve, është roli i perceptimit. Njerëzit kanë tendencë të perceptojnë një produkt total dhe krahasojnë çmimin ndaj këtij produkti. Produkti total perceptohet si i tërë, paketa e përfitimeve që ofron produkti nëpërmjet atributeve të tij të produkteve, shërbimeve mbështetëse dhe kështu me radhë. Meqenëse shumë nga këto atribute të produktit mbeten të panjohura deri pas blerjes, çmimi shpesh përdoret si zëvendësues për përcaktimin e cilësisë (Claessens, 2018).

Përceptimi është proces me të cilin organizmat interpretojnë dhe organizojnë ndjesi për të prodhuar një përvojë kuptimplotë të botës. Prandaj, përceptimi i çmimit shkakton te konsumatorët një impuls që për produktin e tejkalon çmimin dhe kështu propabiliteti i konsumatorit për ta blerë produktin edhe pse nuk ishte në plan, do të rritet.

Llojet e çmimeve psikologjike:

 BOGO (buy one get one), që do të thotë që një klient merr dy produkte me çmimin e njejtë. Kompanitë e përdorin këtë lloj çmimi psikologjik në masën e saj të plotë, duke krijuar një zbritje që provokon ose ngjall shpresën, interesin dhe dëshirën e konsumatorëve e sidomos te ata që është e paarritshme dhe përtej mundësive të tyre (Lamarco, 2018).

Charm Price është një lloj tjetër çmimi psikologjik i cili tingëllon te konsumatorët më mirë, 9.99 euro apo 10 euro? Instiktivisht konsumatorët mendojnë se po kursejnë më shumë, sesa nëse do të paguanin 10 euro, pra ky është ndikimi i çmimit psikologjik që mbështetet në impulsin emocional si drejtuesin e tij kryesor, kështu klientët veprojnë me reagimin e tyre fillestar (Lamarco, 2018).

Megjithatë, dallimet kulturore mund ta bëjnë çmimin psikologjik më të komplikuar. Gjithashtu, disa numra mund të kenë kuptime të veçanta në disa vende. Për shembull, në çmimet e Kinës që mbarojnë në 8 janë më efektive se çmimet që përfundojnë në 4, sepse 8 konsiderohet si numër me fat dhe 4 pafat (Simmons & Schindler, 2003).

Autore:

Fjolla Bytyqi

Referencat:

Claessens, M. (2018). Psychological pricing strategies. Marrë më 8 Dhjetor, 2018 nga: https://marketing-insider.eu/psychological-pricing-strategies

Lamarco, N. (2018). What is psychological pricing? Marrë më: 7 Dhjetor, 2018 nga: https://smallbusiness.chron.com/psychological-pricing-118ç2.html