Nëse jeni një person shumë i ndjeshëm, ka gjasa që të përjetoni emocione të forta, aq sa të ju përmbysin. Njerëzit e ndjeshëm (High Sensitive Person) lindin me një sistem nervor që punon dhe “ndjen” gjërat, shumë më thellë se një person mesatar. Shumica e HSP-ve janë të vetëdijshëm për ndjenjat e tyre dhe ndjenjat e të tjerëve, të cilat mund të jenë një dhuratë e fuqishme.

Sipas psikologut Jonice Webb, neglizhimi emocional në fëmijëri ndodh kur një prind nuk i përgjigjet nevojave emocionale të fëmijës. “Kjo mund të tingëllojë si asgjë dhe shpesh nuk duket asgjë”, ka shkruar Webb, “por në të vërtetë mund të ketë ndikim të madh mbi një fëmijë si abuzim, edhe pse nuk është i dukshëm apo i paharrueshëm si abuzimi”.

Shpesh, mungesa e përgjigjes emocionale nuk duket aspak si jo e shëndetshme; prindërit mund të kujdesen shumë për fëmijën në përgjithësi. Por mungon diçka e padukshme: Prindi nuk e vërteton ndjenjën e fëmijës ose nuk i përgjigjet nevojave emocionale të fëmijës së tyre. Dhe kjo ka pasoja. Webb thotë se fëmijët e shpërfillur emocionalisht mund të përfundojnë duke u ndier thellësisht vetëm. Si fëmijë, ata ndjehen sikur nevojat e tyre nuk janë të rëndësishme, sikur ndjenjat e tyre nuk kanë rëndësi, ose sikur nuk duhet të kërkojnë ndihmë, sepse perceptohet si shenjë e dobësisë. Kur ata rriten, neglizhimi emocional i fëmijërisë mund të qëndrojë si një ndjenjë e panevojshme faji, e zemërimit të vetvetes, të vetëbesimit të ulët ose ndjenja e të qënit me të meta të thella.

Mënyrat apo hapat që duhet të ndërmiren për tu trajtuar nga ky neglizhim janë:

  • Njohja dhe pranimi i vetes. Kuptimi i ndjeshmërisë suaj të lartë është një hap i rëndësishëm drejt pranimit të nevojave tuaja si normale dhe të vlefshme. Dhe të mësuarit rreth stilit emocional të CEN-së mund t’ju ndihmojë të identifikoni dhe të ndryshoni  modelet për të cilat ju nuk jeni as të vetëdijshëm. Një pikënisje e mirë është lista kontrolluese e Webb për të përcaktuar nëse jeni rritur me CEN.
  • Prano se ndjenjat, nevojat dhe dëshirat tuaja janë aq të rëndësishme sa të çdokujt tjetër. Kjo do të thotë të bësh më shumë duke folur me miqtë tuaj, duke shprehur qartë nevojat tuaja për të tjerët, ose duke tërhequr kufij.
  • Filloni të shprehni nevojat tuaja. Njerëzit që trajtohen nga CEN zakonisht mbajnë emocionet e tyre të fshehura ose madje ndihen “të mpirë”, sepse emocionet e tyre janë të mbyllura. Si një HSP, kjo mund të thotë që ju shprehni nevojat tuaja vetëm kur jeni plotësisht të zhytur (ose tërhiqeni dhe nuk i shprehni aspak). Por koha për të shprehur ndjenjat tuaja është në ndërveprime normale, të përditshme. “Kur filloni ta trajtoni veten sikur keni rëndësi,” shkroi Webb, “njerëzit në jetën tuaj fillojnë t’ju shohin ndryshe dhe ju përgjigjen ndryshe. Ata fillojnë të shohin personalitetin tuaj, emocionet tuaja dhe nevojat tuaja. Dhe ata fillojnë të reagojnë ndaj asaj që ata më në fund mund ta shohin.”
  • Praktika vetë-qetësuese. Vetë-qetësimi është diçka që shumica e njerëzve mësojnë si ta bëjnë si fëmijë, kur zbuten nga të rriturit që i duan ata. Nëse jeni rritur me neglizhim emocional, ndoshta nuk e keni mësuar kurrë këtë aftësi, por nuk është vështirë të mësosh tani.

Dhe, natyrisht, shumë njerëz do të përfitojnë nga biseda me një terapist rreth moskujdesit emocional gjatë fëmijërisë së tyre.


Përktheu dhe përshtati:

Korab Mala

Referenca:

Sólo, A. (2018). 4 Ways to Begin to Recover from Childhood Emotional Neglect. Psychology Today.